Baş Orhun Yazıtları Kutadgu Bilig Irk Bitig Türkler Gök-Türkçe
Orhun Yazıtları'nın Tam Metinleri ve Resimleri

TÜRKÇE ORHUN YAZITLARI

Türkçe Orhun Yazıtları, Moğolistan'da Orhun Irmağı kıyısındadır. 725-735 yılları arasında (1300 yıl önce) 4 büyük dikili taşa yazılmıştır. Bilge Kağan (hakan), Kültiğin/Gültekin (komutan), ve Tonyukuk (başdanışman) anısına dikilmişlerdir.

Orhun Yazıtları'nın Tam Metinleri ve Resimleri

Türkler ve Türkçenin yayılımı

Türkler ve Türkçe

Göktürkçe damga alfabesi

Gök-Türkçe Damgalar

Eski Türkçe Sözlükler

Öz Türkçe İsimler

Baş | Orhun Yazıtları | Kutadgu Bilig | Irk Bitig | Türkler | Gök-Türkçe