Göktürkçe Türk

Göktürkçe Yazıcı Türk Alfabe Font

Orhun Yazıtları'nda 'Türk' ve 'Tanrı' Kelimeleri, Göktürkçe yazıcı ile yazmayı deneyin

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları'nda 'Türkbodun' (Türkboyun > Türk boyu / kavmi) Kelimesi

Göktürkçe Türk - Türük