Ali-Evlâdı Ile Münâsebeti Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
L Aleviler Birle Katılmaknı Ayur Ali-Evlâdı İle Münâsebeti Söyler
4336 Er atta öŋin beg kişisinde taş,
katılğu kişiler bu ol ay kadaş
Hizmetkârlardan başka ve beyin adamları dışında, münâsebette bulunacak kimseler şunlardır.
4337 Olarda biri savçı urğı-turur,
bularnı ağır tutsa kut kıv bulur
Bunlardan biri Peygamberin neslidir; bunlara hürmet edersen, devlet ve saadete kavuşursun.
4338 Bularnı katığ sev köŋülde berü,
neŋin edgülük kıl baka tur körü
Bunları pek çok ve gönülden sev; onlara iyi bak ve yardımda bulun.
4339 Bular ehl-i-beyt ol habibka kadaş,
habib savçı hakkı üçün sev adaş
Bunlar ehl-i beyttir, Peygamberin uruğudur; ey kardeş, sen de onları, sevgili Peygamber hakkı için, sev.
4340 İçin irtemegil ya kılkın tözin,
meger tilde teŋsiz yorıtsa sözin
Ağızlarından yakışıksız bir söz çıkmadıkça, onların içini-dışını ve aslını-esâsını araştırma.