Tabipler Ile Münâsebeti Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LII Otaçılar Birle Katılmaknı Ayur Tabipler İle Münâsebeti Söyler
4355 Bularda basa kaç kotu bar adın,
baka körse bilgi biligde öŋin
Bunlardan sonra daha bir kaç zümre vardır; dikkat edersen, birinin bilgisi diğerininkinden farklıdır.
4356 Olarda birisi otaçı-turur,
kamuğ ig toğaka bu emçi erür
Bunlardan biri tabiplerdir; bütün hastalıkları ve ağrıları bunlar tedavi ederler.
4357 Yeme ök kereklig saŋa bu kişi,
anıŋsız oŋulmaz tiriglik işi
Bu insanlar da senin için lüzumludur; hayat işi onlarsız sağlanamaz.
4358 Tirig bolsa yalŋuk yeme igler ök,
igin emçi körse otun emler ök
insan hayatta iken hastalanabilir; tabibe müracaat ederse, tabip o hastalığı ilâç ile tedavi eder.
4359 İg ol kör kişike ölüm koldaşı,
ölüm ol kişike tiriglik tuşı
insan için hastalık ölümün arkadaşıdır; yaşayan her insan için de ölüm vardır.
4360 Bularnı yeme edgü tutğıl yakın,
kereklig kişi bu küdezgil hakın
Bunlara karşı iyi davran ve onları kendine yakın tut; bunlar lüzumlu insanlardır, haklarını gözet.