Efsuncular İle Münâsebeti Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LIII Muazzimler Birle Katılmaknı Ayur Efsuncular İle Münâsebeti Söyler
4361 Bularda basa keldi afsûnçılar,
bu yel yeklig igke bu ol emçiler
Bunlardan sonra, efsuncular gelir; cin ve periden gelen hastalıkları bunlar tedavi ederler.
4362 Bularka yeme ök katılğu kerek,
bu yel yeklig igke okığu kerek
Bunlar ile de görüşmek-tanışmak gerektir; cin ve peri çarpmasından gelen hastalıkları okutmak lâzımdır.
4363 Kalı asğı tegsün tese sen saŋa,
yeme edgü tutğıl ay ersig toŋa
Eğer sana faydaları dokunmasını istersen, ey merd yiğit, onlara karşı da iyi muamele et.
4364 Otaçı unamaz muazzim sözin,
muazzim otaçıka evrer yüzin
Tabip efsuncunun sözünü beğenmez; efsuncu da tabibe kıymet vermez.
4365 Ol aymış otuğ yese igke yarar,
bu aymış bitig tutsa yekler yırar
Birinin sözüne göre, ilâç alınırsa, hastalığa iyi gelir; diğerinin sözüne göre, muska taşırsan, cinler senden uzaklaşır.