Şâirler Ile Münâsebeti Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LVI Şairler Birle Katılmaknı Ayur Şâirler İle Münâsebeti Söyler
4392 Basa keldi şâir bu söz tergüçi,
kişig öggüçiler yeme yergüçi
Sonra söz dizenler, insanları öğen veya yeren bu şâirler gelir.
4393 Kılıçta yitigrek bularnıŋ tili,
yana kıldı yinçge bu hâtır yolı
Bunların dili kılıçtan daha keskindir ve kalplerinin yolu ise, kıldan incedir.
4394 Batığ yinçge sözler ukayın tese,
bulardın eşit söz ukulğay basa
Derin ve ince manalı sözleri anlamak istersen, sözü bunlardan dinle, anlarsın.
4395 Teŋizke kirür körse köŋlün tükel,
güher yinçü yakut çıkarur mesel
İyice dikkat edersen, onlar denize dalarak, güher, inci ve yakut çıkaran insanlara benzerler.
4396 Olar ögseler ögdi ilke barır,
kalı sökseler atı artap kalır
Bunlar medhederlerse, bu medih bütün ülkelere yayılır; eğer hicv ederlerse, insanın adı dâima kötü olarak kalır.
4397 Usa edgü tutğıl bularnı kadaş,
bularnıŋ tiliŋe ilinme adaş
Ey kardeş, bunlara mümkün olduğu kadar iyi muamele et; ey dost, bunların diline düşme.
4398 Kalı edgü ögdi tilese özüŋ,
bularnı sevindür kesildi sözüg
Eğer kendin öğülmek istersen, bunları memnun et; işte bu kadar.
4399 Negü kosa bergil bularka tükel,
bularnıŋ tilindin özüŋ satğın al
Bunlar ne isterlerse, ver, hiç bir şeyi esirgeme; böylece bunların dilinden kendini satın al.