Odgurmışın Öğdülmişe Geldiğini Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LXIX Odgurmış Öğdülmiş Tapa Kelmişin Ayur Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Geldiğini Söyler
5031 Turup akru keldi kör odğurmışa,
küdezip körü aldı ögdülmişe
Odgurmış evinden kalkıp, yavaş-yavaş yürüyerek, geldi; Öğdülmiş onu bekleyip, karşıladı.
5032 Selâm kıldı ötrü alıştı elig,
turup evke kirdi bu iki silig
Selâmlaşıp, el sıkıştılar; bu iki temiz kalpli insan el-ele eve girdiler.
5033 Aş içgü çıkardı yetürdi körü,
kişi ıdtı ilig tapa ukturu
Öğdülmiş yiyecek ve içecek çıkardı ve itina ile onu ağırladı; hükümdara haber vermek üzere, adam koşturdu.
5034 Eşitti ilig kıldı yandru cevâb,
okıdı olarıg yakınlık ulap
Hükümdar haberi alır-almaz, derhâl mukabelede bulundu ve yakınlık göstererek, onları saraya davet etti.