Öğdülmiş Odgurmışın Rüyasını Tâbir Eder

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LXXIX Öğdülmiş Odgurmış Tüşiŋe Tabir Kılmışın Ayur Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder
6037 Yanut berdi ögdülmiş aydı bu tüş,
idi edgü tüş ol kör asğı üküş
Öğdülmiş cevap verdi ve: —Bu rüya çok iyi ve çok güzel bir rüyadır — dedi —
6038 Nelük özke teŋsiz yörer sen yörüg,
yörügke barır tüş ay köŋli örüg
Niçin rüyanı kendine fena yoruyorsun; ey nefsine hâkim olan insan, rüya tâbirine göre çıkar.
6039 Ağış barça tüşte ağırlık bolur,
ağarı teŋinçe uluğluk bulur
Bütün rüyalarda yükselme itibâra delâlet eder, insan yükseldiği nisbette şeref bulur.
6040 Neçe ağsa tüşte ağar kut kıvı,
ağırlık bulur ked bulur yüz suvı
Rüyada insan ne kadar yükselirse, onun bahtı ve hâli de o kadar yükselir.
6041 Şatuka ağar teg ağar ol kutı,
uluğluk bile ilde yadlur atı
Merdivenden çıkar gibi, onun saadeti yükselir ve adı büyüklük ile şöhret bulur.
6042 Munukı bu sözke tanuk keldi söz,
tüşüg yörgüçi tüş yörüp kodtı öz
işte bu söz buna delildir, rüya tâbırcısi bunun öyle yorup-bırakmıştır.
6043 Şatu tüşte izz ol ağarı teŋi,
birer bağna sayu ağırlık öŋi
Rüyada merdiven izzettir, insan yükseldiği nisbette ve her basamak için ayrı bir itibar görür.
6044 Neçe ağsa ança ağırlık bulur,
ajun mâlı kut kıv bulur öz oŋı
Ne kadar yükselirse, o kadar hürmet görür; saadet, talih ve dünya malından nasibini alır.
6045 Idışlığ suvuğ sen alıp içtüküŋ,
tiriglik uzun bolğa yıldız köküŋ
Kaptaki suyu alıp içmek kendinin ve neslinin uzun hayata nâıl olacağına delâlettir.
6046 Uçup kökke örlep tükel ağdukuŋ,
tilek birge teŋri negü koldukuŋ
Kalkıp göklere uçarak, en yükseklere çıkman ise, Tanrının senin bütün arzularını yerine getireceğine delâlet eder.