Odgurmış Öğdülmişe Rüya Gördüğünü Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LXXVIII Odgurmış Öğdülmişke Tüş Körmişin Ayur Odgurmış Öğdülmiş'e Rüya Gördüğünü Söyler
6032 Yanut berdi odğırmış açtı tilin,
ayur sözleyin men köŋülke alın
Odgurmış söze başladı ve cevap verdi: — Pek âlâ, söyleyeyim, sen dikkatle dinle — dedi —
6033 Satu kördüm elig anıŋ bağnası,
yüz utru uruğluğ ediz hem yası
Rüyamda bir merdiven gördüm, onun elli basamağı vardı; yüksek ve enli, karşıma dikilmişti.
6034 Aŋar ağdım emdi birer bağnaça,
başıŋa tegi bağna sadım neçe
Ben bu basamaklara birer-birer basarak, yukarı çıktım; sonuna kadar kaç basamak olduğunu saydım.
6035 Başında bir atçı maŋa suv berür,
alır-men tüketü içip öz kanur
Son basamakta bir atlı bana su uzattı; ben de alıp, sonuna kadar içtim ve suya kandım.
6036 Anıŋda basa kökke uçtum teŋip,
özüm belgüsüz boldı örlep siŋip
Ondan sonra havaya yükselerek, göğe uçtum ve yükseklip, gözden kayboldum.