Öğdülmişin Odgurmış Için Yas Tuttuğunu Söyler

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe aslı Günümüz Türkçesine aktarımı
LXXXIV Öğdülmiş Odgurmışka Yas Tutmişin Ayur Öğdülmiş'in Odgurmış İçin Yas Tuttuğunu Söyler
6299 Turup bardı kördi kadaşı gûrin,
kuçup yığladı yaşı saçtı barın
Kalkıp gitti ve kardeşinin mezarını gördü; onu kucaklayıp, ağladı ve göz yaşlarını döktü.
6300 Ayur ay kadaşım maŋa bak turup,
üdiklerim uçsun yüzüŋni körüp
Ey kardeşim, kalkıp bana bir bak, yüzünü göreyim de hasretim dinsin — dedi —
6301 Küsep keldim erdi seni körgeli,
nelük kizlediŋ yüz maŋa kelgeli
Buraya seni görmek arzusu ile gelmiştim; benden neden yüzünü gizledin.
6302 Ay köŋlüm talusı sevüg cânka cân,
seniŋsiz negü teg tirilsü revân
Ey gönlümün tacı, sevgili cana can; sensiz bu fâni can nasıl yaşasın.
6303 Tüşümdemü kördüm seni men yatıp,
körürde yitürdüm yıradıŋ batıp
Seninle geçen hayatımız bir rüyamı idi : görürken kaybettim; sen gözlerimden silinip, benden uzaklaştın. [Metin eksik]