Orhun Yazıtları

 

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları'nda 'Türkbodun' (Türkboyun > Türk boyu / kavmi) Kelimesi

Orhun Yazıtları, Orhun Abideleri veya Göktürk Yazıtları; Türkler'in bilinen ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ile Türkçe yazılı 4 adet dikili taştan oluşur. Bu yazılı taşlar Moğolistan'da, ikisi (Bilge Kağan ve Kültiğin) Karakurum şehri yakınlarında Orhun Irmağı kıyısında, ikisi de (Tonyukuk 1,2) Ulan Batur şehri yakınlarındadır.

Göktürkçe Alfabe, Font, Klavye

Eski Türkçe Kitabe, Sözlük ve Dizinler

 • Eski Türkçe Sözlük (Kaşgarlı
  Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini. 
 • Osmanlıca Sözlük & Alfabe
  Osmanlı İmparatorluğu'nun (The Ottoman Empire) resmi yazışma ve edebiyat dilinden geniş kapsamlı kelimeler dizini, sözlük.
 • Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  "Türkler'in Hocası" Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, bin yıl önceki Türkçe aslı ve günümüze aktarımı.
 • Kutadgu Bilig Dizini & Çevirisi
  11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han için yazıp ona takdim ettiği Türkçe eser.
 • Türkçe isimler
  Mana ve tarihi bağlantıları ile Türkçe isimler dizini.